LEZ op de lange baan?

BEHVA: Na Wallonië kent ook ons lobbywerk in Vlaanderen eindelijk een doorbraak betreffende de LEZ

Met het aangepaste besluit dat vorig jaar in juli gestemd werd, kwam er abrupt een einde aan de regels voor de liefhebbers die in de LEZ woonachtig zijn.

BEHVA heeft in de coulissen rustig verder gewerkt en hieronder vind je nu de beslissing van de Vlaamse Regering genomen op 19/04/2024.

Er is dus een opening om, in zowel Gent als Antwerpen, een oplossing op korte termijn te verwachten, weliswaar nadat de Raad van State haar advies heeft uitgesproken om het besluit aan te passen.

Wordt vervolgd en we houden u zeker op de hoogte!

 

———————————-

 

Wijziging besluit lage-emissiezones (LEZ): regeling oldtimers

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de lage-emissiezones om een regeling in te voeren voor oldtimers. Een lage-emissiezone (LEZ) is een zone waarin voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit bepaalde voertuigen niet toegelaten worden, door de milieuhinder die ze veroorzaken. Het is de lokale overheid die beslist om al dan niet een LEZ in te voeren. De lokale overheid kan daarbij voertuigen die niet zijn toegelaten toch toegang verlenen, mits daar voorwaarden aan verbonden zijn die het gebruik van deze voertuigen afremmen. De wijziging voorziet nu een speciale regeling voor oldtimers, waarbij een gratis vrijstelling wordt toegekend aan voertuigen die ouder zijn dan 30 jaar, ingeschreven zijn als oldtimer, en een Belgische nummerplaat hebben met ‘0’, ‘1-0’ of een gepersonaliseerde nummerplaat. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

This is Sliced Diazo Plone Theme